Денонощен Спешен център:
02/ 9230 389
Регистратура ДКБ
02/ 9230 592
Телефонен указател

Клиники

Клиника по алергология и астма
УМБАЛ “Александровска” ЕАД

ул. "Св. Георги Софийски" № 1
София 1431 

За записване за преглед
Тел.: 02/ 9230 632
         02/ 9230 231 /за деца/

Часове за консултативен преглед могат да бъдат запазвани и по мейла на адрес: allergotestsclinic@gmail.com

Записване за прием (хоспитализация) при наличие на направление за хоспитализация
Тел.: 02/ 9230 323

Старша медицинска сестра
Тел.: 02/ 9230 226

Кабинет за тестуване (кожни проби)
Тел.: 02/ 9230 313

Кабинет - лекари (в стационара)
Тел.: 02/ 9230 517

Кабинет - мед. сестри (в стационара)
Тел.: 02/ 9230 516

Регистратура
Тел.: 02/ 9230 406