Денонощен Спешен център:
02/ 9230 389
Регистратура ДКБ
02/ 9230 592
Телефонен указател

Клиники

Клиника по ендокринология
УМБАЛ “Александровска” ЕАД
ул. "Св. Георги Софийски" № 1
София 1431

Началник клиника
Проф. д-р Здравко Каменов, дмн
Тел./факс: 02/ 9230 275

Проф. д-р Михаил Боянов, дмн
Тел.: 02/ 9230 784

Главен административен лекар
Д-р Дениз Бакалов
Тел.: 02/ 9230 346

Зав. научна и учебна дейност
Доц. д-р Антоанета Гатева, дм
Тел.: 02/ 9230 346

Лекари
Тел.: 02/ 9230 346/363

Старша мед. сестра 
Милена Паунова
Тел.: 02/ 9230 363

Мед. сестри
Тел.: 02/ 9230 363

Канцелария
Тел.: 02/ 9230 227

Манипулационна
Тел.: 02/ 9230 346

Диагностичен/приемен кабинет и плануване за хоспитализация
Тел.: 02/ 9230 571