Денонощен Спешен център:
02/ 9230 389
Регистратура ДКБ
02/ 9230 592
Телефонен указател

Клиники

Клиника по педиатрия
УМБАЛ “Александровска” ЕАД
ул. "Св. Георги Софийски" № 1
София 1431
E-mail: detska.klinika@abv.bg

Началник клиника
Проф. д-р Гергана Петрова, дм
Моб.: 0877570386

Старша мед. сестра
 
Радка Георгиева
Тел.: 02/ 9230 302

Дежурен лекар (за спешни случаи)
Моб.: 0882 643665

Стационар
Кърмаческо отделние: 02/ 9230 359
Отделние за деца с остри инфекции на респираторната система: е: 02/ 9230 373

 

Е-mail: detska.klinika@abv.bg