Денонощен Спешен център:
02/ 9230 389
Регистратура ДКБ
02/ 9230 592
Телефонен указател

Полезно

НачалоПолезно Клинични пътеки

Клинични пътеки

КП Наименование на КП Цена (лв)
1 Исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза, за възраст над 28 дни от раждането 618,00
2 Исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза, за възраст над 28 дни от раждането 2800,00
3 Паренхимен мозъчен кръвоизлив, за възраст над 28 дни от раждането 774,00
4 Субарахноиден кръвоизлив, за възраст над 28 дни от раждането 1000,00
5 Остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен–Баре) с имуноглобулин 3000,00
6 Остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен–Баре) с имуноглобулин на апаратна вентилация 10000,00
7 Болести на черепно-мозъчните нерви, на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми + Вертеброгенни дискови и дискартикулерни некоренчеви и коренчеви болкови синдроми 461,00
9 Остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити при лица над 18 години 1755,00
10 Остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити при лица под 18 години 1755,00
12 Наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система с начало в детска възраст (от 0 – 18 г.), засягащи ЦНС 578,00
13 Наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система при възрастни пациенти, засягащи ЦНС и моторния неврон (ЛАС) 450,00
14 Наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система при възрастни пациенти, засягащи ЦНС и моторния неврон (ЛАС), с продължителна апаратна вентилация 2500,00
15 Невро-мускулни заболявания и болести на предните рога на гръбначния мозък 480,00
16 Невро-мускулни заболявания и болести на предните рога на гръбначния мозък с продължителна апаратна вентилация 2200,00
17 Мултиплена склероза 533,00
18 Епилепсия и епилептични пристъпи 300,00
19 Епилептичен статус 500,00
21 Миастения гравис и миастенни синдроми при лица над 18 години 500,00
22 Миастения гравис и миастенни синдроми при лица под 18 години, за възраст над 28 дни от раждането 657,00
23 Миастенни кризи с кортикостероиди и апаратна вентилация, за възраст над 28 дни от раждането 5000,00
24 Миастенни кризи с човешки имуноглобулин и апаратна вентилация, за възраст над 28 дни от раждането 7000,00
25 Паркинсонова болест 231,00
26 Заболявания на горния гастроинтестинален тракт 600,00
27 Интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт с неголям обем и сложност, за възраст над 18 години 120,00
28 Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестинален тракт, за възраст над 18 години 850,00
29 Болест на Крон и улцерозен колит, за възраст над 18 години 1100,00
30 Заболявания на тънкото и дебелото черво, за възраст над 18 години 604,00
31 Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт, за възраст над 18 години 579,00
32 Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на хепатобилиарната система (ХБС), панкреаса и перитонеума, за възраст над 18 г. 1500,00
33 Заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума, за възраст над 18 години 920,00
34 Декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза), за възраст над 18 години 1000,00
35 Хронични вирусни хепатити, за възраст над 18 години 604,00
36 Хронични чернодробни заболявания, за възраст над 18 години 630,00
38 Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания, за възраст над 18 г. 750,00
39 Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания с механична вентилация, за възраст над 18 години 1320,00
45 Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечно-съдови заболявания, за възраст над 18 години 3318,00
47.2 Нестабилна форма на ангина пекторис/остър миокарден инфаркт без ST-елевация без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение без насочване за ранна коронарография и минимален болничен престой 3 дни 200,00
48 Нестабилна форма на ангина пекторис с инвазивно изследване 900,00
49 Нестабилна форма на ангина пекторис с интервенционално лечение 3430,00
50 Остър коронарен синдром с персистираща елевация на ST сегмент с фибринолитик 2750,00
51 Остър коронарен синдром с персистираща елевация на ST сегмент с интервенционално лечение 4540,00
52 Остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност 3 и 4 ф. клас без механична вентилация 420,00
53 Остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност 3 и 4 ф. клас с механична вентилация, за възраст над 18 години 1300,00
54 Инфекциозен ендокардит, за възраст над 18 години 4950,00
55 Заболявания на миокарда и перикарда, за възраст над 18 години 462,00
56 Ритъмни и проводни нарушения, за възраст над 18 години 345,00
59 Белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик, за възраст над 18 години 700,00
60 Белодробен тромбоемболизъм с фибринолитик, за възраст над 18 години 2481,00
61 Остър и обострен хроничен пиелонефрит, за възраст над 18 години 420,00
62 Гломерулонефрити – остри и хронични, първични и вторични при системни заболявания – новооткрити, при лица над 18 години 876,00
64 Лечение на хистологично доказани гломерулонефрити – остри и хронични, първични и вторични при системни заболявания – при лица над 18 години 876,00
66 Остра бъбречна недостатъчност при лица над 18 години 883,00
68 Хронична бъбречна недостатъчност при лица над 18 години 330,00
70 Трансуретрално оперативно лечение при онкологични заболявания на пикочния мехур: стадии T1-3, N0-2, M0-1 800,00
71 Радикална цистопростатектомия с ортотопичен пикочен мехур 5000,00
72 Трансуретрална простатектомия 1000,00
73 Отворени оперативни процедури при доброкачествена хиперплазия на простатната жлеза и нейните усложнения, с изключение на ендоскопски методи 1200,00
74 Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика 130,00
75 Бъбречно-каменна болест: уролитиаза – екстракорпорална литотрипсия 380,00
76 Бъбречно-каменна болест: уролитиаза – ендоскопски методи на лечение 774,00
77 Оперативни процедури при вродени заболявания на пикочо-половата система 2500,00
78 Оперативни процедури върху мъжка полова система 500,00
79 Оперативни процедури на долните пикочни пътища с голям обем и сложност 2600,00
80 Оперативни процедури на долните пикочни пътища със среден обем и сложност 1160,00
81 Оперативни процедури при инконтиненция на урината 612,00
82 Реконструктивни операции в урологията 1000,00
83 Ендоскопски процедури при обструкции на долните пикочни пътища 450,00
84 Оперативни процедури при травми на долните пикочни пътища 1000,00
85 Оперативни процедури на бъбрека и уретера с голям и много голям обем и сложност 2300,00
86 Оперативни процедури на бъбрека и уретера със среден обем и сложност 942,00
87 Радикална цистектомия. Радикална цистопростатектомия 3200,00
88 Радикална простатектомия 2500,00
89 Консервативно лечение на възпалителни заболявания на мъжките полови органи 440,00
90 Хронична обструктивна белодробна болест – остра екзацербация 380,00
91 Бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18-годишна възраст 410,00
92 Бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица над 18-годишна възраст 426,00
93 Бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица под 18-годишна възраст 553,00
94 Диагностика и лечение на алергични заболявания на дихателната система при лица над 18 години 333,00
95 Диагностика и лечение при инфекциозно-алергични заболявания на дихателната система при лица под 18 години 329,00
96 Гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица над 18 години 663,00
97 Гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица под 18 години 900,00
98.1 Бронхоскопски процедури с неголям обем и сложност в пулмологията 210,00
98.2 Високоспециализирани интервенционални процедури в пулмологията 400,00
99 Декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система при лица над 18 години 528,00
100 Декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система при лица под 18 години 800,00
101 Декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система с механична вентилация 1540,00
102 Бронхопневмония при лица под 18-годишна възраст 545,00
103 Бронхиолит при лица под 18-годишна възраст 431,00
104 Декомпенсиран захарен диабет при лица над 18 години 497,00
106 Заболявания на щитовидната жлеза 341,00
107 Заболявания на щитовидната жлеза с инструментална диагностика 220,00
108 Заболявания на хипофизата и надбъбрека при лица над 18 години 460,00
110 Костни метаболитни заболявания и нарушения на калциево-фосфорната обмяна при лица над 18 години 392,00
112 Метаболитни нарушения при лица над 18 години 415,00
116.1 Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип с болничен престой до 1 ден 150,00
116.2 Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип с минимален болничен престой 4 дни 340,00
118 Хирургично лечение при заболявания на външно ухо и тъпанчева мембрана - само за кодове 18.9,18.29, 18.31, 18.39 535,00
122 Оперативно лечение на неоплазми на ларинкса, фаринкса, шия и шийни метастази - само за код 29.52 2239,00
125 Оперативно лечение на неоплазми на нос и околоносни кухини - само за код 21.31, 21.32, 21.4 1644,00
129 Интензивно лечение на коматозни състояния, неиндицирани от травма 2134,00
130 Интензивно лечение при комбинирани и/или съчетани травми 2284,00
131 Оперативно отстраняване на катаракта 360,00
133 Хирургично лечение на глаукома 390,00
134 Хирургични интервенции върху окото и придатъците му със среден обем и сложност 150,00
135 Хирургични интервенции върху придатъците на окото с голям обем и сложност 300,00
136 Други операции на очната ябълка с голям обем и сложност 410,00
137 Кератопластика 1000,00
138 Консервативно лечение на глаукома, съдови заболявания на окото и неперфоративни травми 273,00
139 Консервативно лечение при инфекции и възпалителни заболявания на окото и придатъците му 249,00
140 Хирургия на задния очен сегмент при заболявания на ретина, стъкловидно тяло и травми 700,00
156 Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност при лица над 18 години 2500,00
157 Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност при лица под 18 години – за възраст над 8 години 2363,00
158 Oперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност при лица над 18 години 1521,00
159 Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност при лица под 18 години – за възраст над 8 години 1521,00
160 Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност при лица над 18 години 2053,00
161 Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност при лица под 18 години – за възраст над 8 години 2053,00
162 Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност при лица над 18 години 939,00
163 Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност при лица под 18 години - за възраст над 8 години 939,00
164 Оперативни процедури върху апендикс 558,00
165 Хирургични интервенции за затваряне на стома 624,00
166 Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство 426,00
167 Оперативни процедури при хернии 574,00
168 Оперативни процедури при хернии с инкарцерация 601,00
169 Конвенционална холецистектомия 1127,00
170 Лапароскопска холецистектомия 880,00
171 Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища 2138,00
172 Оперативни процедури върху черен дроб 2600,00
173 Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест 1355,00
174 Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох с голям и много голям обем и сложност - за възраст над 8 години 4000,00
175 Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох със среден обем и сложност - за възраст над 8 години 1720,00
176 Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години 1000,00
178 Оперативни интервенции при диабетно стъпало без съдово реконструктивни операции - за възраст над 8 години 920,00
179 Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии T1-4, N0-2, M0 - за възраст над 8 години 1100,00
180 Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия - за възраст над 8 години 200,00
181 Оперативно лечение при остър перитонит 2000,00
182 Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси 1375,00
183 Консервативно лечение при остри коремни заболявания 714,00
184.1 Оперативни интервенции при инфекции на меките и костните тъкани - за възраст над 8 години 500,00
184.2 Хирургично лечение при животозастрашаващи инфекции на меките и костните тъкани - за възраст над 8 години 1500,00
185 Лечение на тумори на кожа и лигавици – злокачествени и доброкачествени новообразувания, с минимален болничен престой 1 ден - за възраст над 8 години 454,00
186 Реконструктивни операции на гърдата по медицински показания след доброкачествени и злокачествени тумори и вродени заболявания 554,00
187 Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези с голям и много голям обем и сложност - за възраст над 8 години 900,00
188 Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези със среден обем и сложност - за възраст над 8 години 700,00
189 Хирургично лечение при надбъбречни заболявания - за възраст над 8 години 1500,00
197 Конструиране на постоянен съдов достъп за хрониохемодиализа и за поставяне на порт-а-кат за химиотерапия 182,00
199 Тежка черепно-мозъчна травма – консервативно поведение 1330,00
202 Консервативно поведение при леки и среднотежки черепно-мозъчни травми 384,00
203 Хирургично лечение при травма на главата 1052,00
204 Периферни и черепно-мозъчни нерви (екстракраниална част) – оперативно лечение - само за кодове 04.03; 04.07; 04.2; 04.3; 04.43; 04.44; 04.49; 04.5; 04.6; 04.74; 04.75; 04.76 и 05.29 800,00
222 Средни оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник - само за кодове 86.93; 86.66; 86.61 460,00
236 Физикална терапия и рехабилитация при първични мускулни увреждания и спинална мускулна атрофия 353,00
237 Физикална терапия и рехабилитация на болести на централна нервна система 482,00
238 Физикална терапия и рехабилитация след инфаркт на миокарда 482,00
239 Физикална терапия и рехабилитация след сърдечни операции 482,00
240 Физикална терапия и рехабилитация при детска церебрална парализа 495,00
241 Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферна нервна система 330,00
244 Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателен апарат 330,00
245 Лечение на тежко протичащи булозни дерматози 770,00
246 Тежко протичащи бактериални инфекции на кожата 470,00
247 Тежко протичащи форми на псориазис – обикновен, артропатичен, пустулозен и еритродермичен 480,00
248 Еритродермии 389,00
249 Лечение на кожни прояви при съединителнотъканни заболявания и васкулити 434,00
250 Лечение на сифилис при бременни жени и при малигнени форми (на вторичен и третичен сифилис) с кристален пеницилин 250,00
251 Левкемии - за възраст над 18 години 850,00
252 Лимфоми - за възраст над 18 години 665,00
253 Хеморагични диатези. Анемии - за възраст над 18 години 570,00
256 Метаболитна брахитерапия с ниски активности 327,00
259 Оперативни процедури в лицевочелюстната област с много голям обем и сложност - само за кодове 16.51; 21.83; 38.32; 76.44; 86.74; 76.91; 86.72; 86.73; 86.81 1000,00
260 Оперативни процедури в лицевочелюстната област с голям обем и сложност - само за кодове 21.84, 21.85; 21.87; 21.89; 27.42; 27.43, 27.56, 27.57, 27.59, 31.29; 38.82; 39.31; 76.67, 76.68, 86.4, 86.63, 86.93 705,00
261 Оперативни процедури в лицевочелюстната област със среден обем и сложност - само за кодове 04.07; 08.23; 08.24; 08.31, 08.32, 08.33, 08.34, 08.35, 08.36, 08.37, 08.38; 08.41, 08.42, 08.43, 08.44, 08.52, 18.29, 18.31, 18.39; 18.71; 18.72; 18.79; 21.05; 21.30; 21.32; 21.81, 21.82; 21.86; 21.88; 27.51; 27.99; 86.84. 400,00
265 Хирургично лечение на вродени малформации в лицево-челюстната област, само за кодове 08.82, 08.83, 08.84, 08.85, 08.87; 18.21; 18.5, 18.6; 21.91, 27.41; 27.54, 27.55, 27.62, 27.63, 27.69, 27.73, 27.79; 86.70, 86.71,86.73, 86.81 и 86.89. 714,00
280 Хирургично лечение на изгаряния с площ от 5 % до 10 % при възрастни и до 3 % при деца 350,00
281 Хирургично лечение при необширни изгаряния с площ от 1 % до 19 % от телесната повърхност с хирургични интервенции 3030,00
283 Оперативно лечение на поражения, предизвикани от ниски температури (измръзване) 400,00
284 Оперативно лечение на последствията от изгаряне и травма на кожата и подкожната тъкан 1700,00
285 Оперативно лечение на кожни дефекти от различно естество, налагащи пластично възстановяване 883,00
291 Токсоалергични реакции при лица над 18 години 500,00
292 Токсоалергични реакции при лица под 18 години 500,00
306 Лечение на доказани първични имунодефицити 2163,00
308 Диагностика и лечение на остри внезапно възникнали състояния в детската възраст - за възраст над 28 дни от раждането 100,00