Денонощен Спешен център:
02/ 9230 389
Регистратура ДКБ
02/ 9230 592
Телефонен указател

Клиники

НачалоКлиники Клиника по лицево - челюстна хирургия

Клиниката по лицево-челюстна хирургия е най-младата структура на Александровска болница, в която се извършва диагностична, хирургична и лечебна дейност на заболявания на лицето, главата, шията и устната кухина. Тя е с подчертана онкологична насоченост. Тук се провежда лечение на злокачествени тумори на пациенти от цялата страна, вкл. на едни от най-тежките случаи на рак на главата и шията.

Лекарите в клиниката са специалисти по лицево-челюстна хирургия и специалисти по орална хирургия, хабилитирани преподаватели и асистенти в Катедрата по орална и лицево-челюстна хирургия на Факултета по дентална медицина към Медицински университет, София.