Денонощен Спешен център:
02/ 9230 389
Регистратура ДКБ
02/ 9230 592
Телефонен указател

Клиники

НачалоКлиники Клиника по клинична хематология

Клиниката по Хематология  приема пациенти с доброкачествени и злокачествени заболявания на кръвта от цялата страна. Основно място заемат злокачествените хематологични заболявания -  остри и хронични левкемии, болест на Ходжкин и  неходжкинови  лимфоми. От групата на  немалигнените заболявания се хоспитализират пациенти с хемолитични анемии и тромбоцитопении.

От 2010 година  се провеждат диагностични изследвания за доказване на  болестта на Гоше.

Видео