Денонощен Спешен център:
02/ 9230 389
Регистратура ДКБ
02/ 9230 592
Телефонен указател

Клиники

НачалоКлиники Клиника по физикална медицина и рехабилитация

Клиниката по физикална медицина и рехабилитация осъществява физикално-терапевтична и рехабилитационна лечебно-профилактична дейност във всички интензивните, реанимационните и терапевтичните отделения на УМБАЛ „Александровска“ за стационарните пациенти и в сектор „Електросветлолечение“ за амбулаторни пациенти.

Клиниката предоставя висококачествена, специализирана и високо-специализирана медицинска дейност в областта на физикалната и рехабилитационна медицина, разглеждана като три-единство на лечебно-диагностична, научно-приложна и учебно-преподавателска дейност. Тези дейности се осъществяват в съответствие със законите, правилата за добра клинична практика и спазване на нормите на Медицинските стандарти, действащи в България.

Дейността на клиниката е организирана в следните направления:
• Физикална терапия и рехабилитация на хирургичните болести
• Физикална терапия и рехабилитация на вътрешните и детските болести