Денонощен Спешен център:
02/ 9230 389
Регистратура ДКБ
02/ 9230 592
Телефонен указател

Клиники

НачалоКлиники Клиника по пропедевтика на вътрешните болести „Проф. Стоян Киркович”

В Клиника по пропедевтика на вътрешните болести се осъществава лечение на всички остри, обострени и хронични заболявания на дихателната система, сърдечно-съдовата система и на храносмилателната система, с комплицирано протичане и при които се предполагат инвазивни и интензивни диагностични и терапевтични процедури, както и инструментални изследвания и клинична практика в сферата на гастроентерологията.
 
Състои се от три отделения: по пулмология, по кардиология с направление за интензивно лечение и отделение по гастроентерология.