Денонощен Спешен център:
02/ 9230 389
Регистратура ДКБ
02/ 9230 592
Телефонен указател

Клиники

НачалоКлиники Клиника по урология

Клиниката по урология е водеща за страната урологична структура, предоставяща съвременна, качествена и ефективна болнична помощ чрез съвременна диагностика, прилагане на високоефективни и безопасни методи на лечение. Утвърдена е като национален референтен център за прилагане на добри медицински практики в урологията. Тя е национален лидер за подготовка на студенти, следдипломна квалификация и продължаващо обучение по урология.

Клиниката разполага с ново високотехнологично ендоскопско оборудване от последна генерация, което отговаря на всички изисквания за ефективност на диагностичния и терапевтичния процес, както и на условията за безопасност на пациентите и на експертите, работещи с него. Апаратурата се изпозва за диагностика и ендоскопско (“безкръвно”) лечение на заболявания на пикочния мехур, простатната жлеза, лазерно разбиване на камъни в бъбреците и уретерите.