Денонощен Спешен център:
02/ 9230 389
Регистратура ДКБ
02/ 9230 592
Телефонен указател

Клиники

НачалоКлиники Клиника по педиатрия

В своето развитие Клиниката по педиатрия на УМБАЛ “Александровска“ се е утвърдила като водещ център в страната за лечение на усложнени или трудно диагностични случаи в областта на детската пулмология и респираторната алергия. В нея се осъществява диагностика, лечение и рехабилитация на деца от 1-месечна до 18-годишна възраст; инструментална диагностика; научна дейност; клинични изпитвания на лекарствени средства, съгласно действащото в страната законодателство; обучение на родители.

Клиничният ѝ профил включва активно лечение на деца с остри респираторни инфекции, кърмаческа патология, интензивна терапия, хронични белодробни заболявания: бронхиална астма, муковисцидоза, бронхиектазии, генетично детермирани белодробни заболявания, вродени малформации на дихателната система и др., както и на „проблемни случаи” от страната, изискващи обширни диференциално-диагностични търсения, оценки и прилагане на индивидуален терапевтичен подход.

В клиниката се прилагат детайлно разработени програми, съобразени с международните стандарти. Лечението е по правило комплексно и основано на т.нар. „медицина на доказателствата”.