Денонощен Спешен център:
02/ 9230 389
Регистратура ДКБ
02/ 9230 592
Телефонен указател

Клиники

НачалоКлиники Клиника по очни болести

Клиниката по очни болести на УМБАЛ ”Александровска” е основна база на Катедрата по офтамология на Медицински университет - София. Катедрата е основана от акад. Константин Пашев през 1918г. в Александровска болница и е първата катедра по офтамология в България.

От създаването ѝ до днес в клиниката се изграждат и утвърждават традиции, реализират се световните стандарти в областта на офтамологията и офталмохирургията по отношение на лечебната и научната дейност, а също и в обучението на студенти, лекари, мед.сестри, специализиращи очни болести и анестезиология.