Денонощен Спешен център:
02/ 9230 389
Регистратура ДКБ
02/ 9230 592
Телефонен указател

Клиники

НачалоКлиники Клиника по клинична алергология

Клиниката по клинична алергология е уникална структура, тъй като е единствена по рода си в 6-те медицински университета в страната. В този смисъл, тя напълно отговаря на препоръките на Съвета на медицинските специалности към Съвета на Европа (EUMS) от 1993 г.

Тази уникалност е проявена в специфичната ѝ дейност и квалификация на персонала. В клиниката се извършва: университетско преподаване по клинична алергология в рамките на курса по вътрешни болести на студенти и на лекари - специализанти  в системата на СДО и продължаващото медицинско обучение /ПМО/; лечение – амбулаторно и стационарно на болни с алергични заболявания и научно-изследователска дейност по направлението Клинична алергология. Клиниката осъществява и организационно-методична помощ на алергологичните кабинети в страната, като интегрира дейността им.

През последните 3-4 години алергологичната клиника се превърна в център за диагностика и лечение на хроничната уртикария с международно признание от Европа и САЩ. Чрез организацията на работата и наличната модерна апаратура се осигурява съвременна диагностика на всяка алергична болест. От 2020г. Клиниката по алергология е част от веригата международни експертни центрове за лечение и проследяване на пациентите с уртикария UCARE. Сертификатът е част от международен проект за развитие, взаимодействие и акредитация на центрове за високи постижения в различни области на алергичните заболявания UCARE (Urticaria Centers of Reference and Excellence), стартиран от световната мрежа GA2LEN.

В Клиниката по алергология се лекуват годишно 1300-1500 болни, а в Поликлиничния сектор ежегодно се консултират над 30 000 болни от цялата страна. Тук се осъществява лечение на всички остри, обострени и хронични алергични болести с комплицирано протичане, при които се предполагат интензивни, диагностични и терапевтични процедури.

В алергологичната клиника се приемат безотказно пациенти от цялата страна с бронхиална астма със или без алергичен ринит, медикаментозна алергия, анафилаксия, хранителна алергия, хронична уртикария, болести на имунната система.