Денонощен Спешен център:
02/ 9230 389
Регистратура ДКБ
02/ 9230 592
Телефонен указател

Клиники

НачалоКлиники Клиника по клинична алергология

Клиниката по алергология на УМБАЛ „Александровска“ напълно отговаря на препоръките на Съвета на медицинските специалности към Съвета на Европа (EUMS) от 1993г. и е единствена по рода си в 6-те медицински университети в страната. Нейната уникалност е проявена в специфичната лечебна дейност, ориентирана към пълен обхват на алергичната патология, и в квалификацията на персонала, които са водещи специалисти в страната в областта на клиничната алергология с 3 различни основни специалности – вътрешни болести, детски болести и УНГ. Всеки един от тях има призната втора специалност – клинична алергология.

Клиниката по алергология на УМБАЛ „Александровска“ е сертифицирана и придоби статут на Международен експертен център за диагностика и лечение на хронична уртикария и на наследствен ангиоедем, с което получи международно признание от Европа и САЩ. 

В момента тече процедура за акредитацията ѝ като Експертен център по редки болести, тъй като в нея се диагностицират, лекуват и проследяват 98% от пациентите с наследствен ангиоедем. Чрез организацията на работата и наличната модерна апаратура се осигурява съвременна диагностика на всяка алергична болест. От 2020г. Клиниката по алергология е част от веригата международни експертни центрове за лечение и проследяване на пациентите с уртикария UCARE. Сертификатът е част от международен проект за развитие, взаимодействие и акредитация на центрове за високи постижения в различни области на алергичните заболявания UCARE (Urticaria Centers of Reference and Excellence), стартиран от световната мрежа GA2LEN.

В Клиниката по алергология се лекуват годишно 1300-1500 болни, а в поликлиничния сектор ежегодно се консултират над 30 000 болни от цялата страна. Тук се осъществява лечение на всички остри, обострени и хронични алергични болести с комплицирано протичане, при които се предполагат интензивни, диагностични и терапевтични процедури.

В алергологичната клиника се приемат безотказно пациенти от цялата страна с бронхиална астма със или без алергичен ринит, медикаментозна алергия, анафилаксия, хранителна алергия, хронична уртикария, болести на имунната система.

В клиниката се извършва: университетско преподаване по клинична алергология в рамките на курса по вътрешни болести на студенти и на лекари - специализанти  в системата на СДО и продължаващото медицинско обучение /ПМО/; лечение – амбулаторно и стационарно на болни с алергични заболявания и научно-изследователска дейност по направлението Клинична алергология. Клиниката осъществява и организационно-методична помощ на алергологичните кабинети в страната, като интегрира дейността им.