Денонощен Спешен център:
02/ 9230 389
Регистратура ДКБ
02/ 9230 592
Телефонен указател

Клиники

НачалоКлиники Клиника по образна диагностика

Клиниката по образна диагностика на УМБАЛ "Александровска" е най-старото рентгеново отделение у нас. Само няколко години след откриването на рентгеновите лъчи, Александровска болница е първото лечебно заведение, което закупува рентгенов апарат.

Клиниката осигурява 24-часово дежурство на рентгенов екип за обслужване на пациенти по спешност, неотложен прием и на хоспитализирани пациенти. Осъществява дейности по специалността образна диагностика в следните две основни направления: по срезова образна диагностика и инвазивна и интервенционална рентгенология и по конвнвекционална образна диагностика, мамография и ехография.