Денонощен Спешен център:
02/ 9230 389
Регистратура ДКБ
02/ 9230 592
Телефонен указател

Клиники

НачалоКлиники Клиника по ендокринология Информация за пациента

С приоритет за участие в програмата на "Център за превенция на захарния диабет тип 2 и усложненията му"  са хората с най-висок риск за развитие на заболяването. Подходящи са мъже и жени, които:
• са на възраст между 45 и 74 години;
• живеят в София и околностите или имат възможност редовно да пътуват до София за провеждане на необходимите изследвания, лекции и други форми на обучение;
• нямат поставена диагноза захарен диабет при предходни изследвания;
• не са приемали метформин или други антидиабетни медикаменти поне 3 месеца преди включване в програмата;
• не са прекарали миокарден инфаркт или мозъчен инсулт;
• не им е провеждана реваскуларизация (поставяне на стент или байпас);
• нямат сърдечна недостатъчност;
• нямат тежко заболяване на черния дроб, бъбреците или панкреаса;
• нямат злокачествено заболяване;
• нямат катаракта или глаукома;

Преди включване в програмата е необходимо провеждане на орален глюкозотолерансен тест (ОГТТ) за оценка на въглехидратната обмяна (изследването не се поема от НЗОК и се заплаща от пациента). ОГТТ може да бъде проведен в лабораторията на УМБАЛ “Александровска“ сутрин, след поне 12 часов глад (без прием на храна и напитки, с изключение на вода), не е необходимо предварително записване.

От програмата ще се възползват САМО желаещи, които отговарят на горните условия и по време на ОГТТ имат:
• кръвна захар на гладно между 6,1 и 6,9 ммол/л И/ИЛИ
• кръвна захар на 120 минута от ОГТТ между 7,8 и 11,0 ммол/л

След включване в програмата, необходимите изследвания, медикаментите и обучението са напълно безплатни за участниците.

Програмата продължава 2 години и включва:
• Задълбочена оценка на метаболитния статус и риска от диабет и неговите усложнения
• Обучение за промяна в начина на живот (хранителен режим и физическа активност)
• Медикаментзно лечение, насочено към превенция на диабета и неговите усложнения
• Редовно проследяване на резултатите от провежданото лечение

Записванията за участие на тел.: 02/ 9230 951, 02/ 9230 259, моб.: 0879 878 051
 

Видео

Видео

FINDRISC

1. Възраст
□ Под 45 год. (0 точки)
□ 45 - 54 год. (2 точки)
□ 55 – 64 год. (3 точки)
□ Над 64 год. (4 точки)

2. Индекс на телесна маса (изчислява се като се раздели теглото на ръста в метри, повдигнат на квадрат)
□ Под 25 (0 точки)
□ 25-30 (1 точки)
□ Над 30 (3 точки)

3. Обиколка на талията (измерва се в изправено положение на нивото на пъпа):

МЪЖЕ
□ Под 94 см (4 точки)
□ 94-102 см (0 точки)
□ Над 102 см (3 точки)

ЖЕНИ
□ Над 88 см (4 точки)
□ Под 80 см (0 точки)
□ 80-88 см (3 точки)

4. Физическа активност на работното място и/или по време на почивка (включително нормалната дневна активност) поне 30 минути почти ежедневно:
□ Да (0 точки)
□ Не (2 точки)

5. Колко често консумирате зеленчуци, плодове или горски плодове?
□ Всеки ден (0 точки)
□ Не всеки ден (1 точки)

6. Вземали ли сте някога продължително медикаменти за намаляване на кръвното налягане?
□ Не (0 точки)
□ Да (2 точки)

7. Установявани ли са Ви някога повишени нива на кръвната захар (по време на контролен преглед, по време на заболяване или бременност)?
□ Не (0 точки)
□ Да (5 точки)

8. Има ли сред най-близките в семейството Ви или други роднини такива с поставена диагноза диабет (тип 1 или тип 2)?
□ Не (0 точки)
□ Да: дядо (баба), леля, чичо или първи братовчед (но не родител, брат, сестра или собствено дете) (3 точки)
□ Да: родител, брат, сестра или собствено дете (5 точки)

След като попълните въпросника, изчислете сбора от точките.
Рискът за заболяване от диабет тип 2 през следващите 10 години е:

под 7 точки Нисък: 1 от 100 ще заболее
7-11 точки Леко повишен: 1 от 25 ще заболее
12-14 точки Умерен: 1 от 6 ще заболее
15-20 точки Висок: 1 от 3 ще заболее
над 20 точки Много висок: 1 от 2 ще заболее

Ако сборът Ви е равен или над 15 е препоръчително да направите изследвания, назначени от специалист-ендокринолог. За наличие на предиабет говорят следните стойности:

нарушена гликемия на гладно (6.1-6.9 ммол/л) и/или
нарушен въглехидратен толеранс (стойност на втория час от обременяването с глюкоза = 7,8-11,0 ммол/л), или
гликиран хемоглобин = 5.7 – 6.4%.

Ако отговаряте на тези условия трябва да потърсите на посочените телефони екипа от програмата за превенция в Клиниката по ендокринология. Ще бъдете изследвани, обучени и проследявани за срок от 2 години. След включване в програмата грижите за Вас по отношение на превенцията на диабета ще бъдат безплатни.