Фондация "Направи добро"

Фондация "Направи добро – Александровска" получи официално регистрация през изминалия м. март. Дейността на Фондацията е благотворителна и изцяло насочена в полза на обществото.

Основната й мисия е да развива активна благотворителна и доброволческа дейност в подкрепа на социално-уязвимите групи, и за създаване на добра среда и условия за опазване здравето на българските граждани, както и за повишаване авторитета на лекарската професия.

През следващите месеци, активностите на Фондацията "Направи добро – Александровска" ще са съсредоточени основно в подкрепа на лечението на възрастни хора в малките населени места на страната.

КОНТАКТИ

alexandrovskafoundation.com

napravi_dobro@abv.bg

+359887592692