Списък на допуснатите до конкурса

Във връзка със заповед на Изпълнителния директор на УМБАЛ „Александровска“ ЕАД (№ ЗЧР-195#1/08.02.2021г.) за обявяване на конкурс за длъжността „лекар-специализант“ във връзка с чл. 11, ал. 1 и чл. 41 и чл. 42 от Наредба № 1/22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и протокол от работата на комисията по проверка на съответствието на подадените документи, обявявам списък на допуснатите до конкурса кандидати по специалности, както следва:"

 

ЗА ДЛЪЖНОСТТА ЛЕКАР-СПЕЦИАЛИЗАНТ

За специализация по реда на чл.11, ал.1 от Наредба №1/2015г.

 

Специалност „КЛИНИЧНА ХЕМАТОЛОГИЯ“

 1. Георги Димитров Вълчев
 2. Пламен Димитров Войков
 3. Филип Пламенов Диков
 4. Мария Трендафилова Богданова

 

Специалност „НЕРВНИ БОЛЕСТИ“

 1. Станислава Георгиева Благоева
 2. Георги Атанасов Стоилов
 3. Филип Пламенов Диков
 4. Георги Пламенов Иванов
 5. Георги Георгиев Славейков

 

Специалност „ПЛАСТИЧНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА И ЕСТЕТИЧНА ХИРУРГИЯ“

 1. Давид Симеонов Давидков
 2. Михаил Иванов Николов
 3. Румяна Фредерик Григорова
 4. Стефан Неделчев Петков
 5. Инна Николова Перчева

 

Специалност „АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ“

 1. Христина Димитрова Заекова
 2. Димитър Валентинов Димитров
 3. Весела Асенова Петрова
 4. Кристиан Серьожа Кирилов
 5. Ангел Антонов Атанасов

 

Специалност „КАРДИОЛОГИЯ“

 1. Надежда Мирославова Русева
 2. Мартина Кирилова Данаилова
 3. Силвия Миткова Иванова
 4. Джулия Ивайлова Хаджиева
 5. Станислав Владимиров Статков
 6. Филип Пламенов Диков

 

Специалност „ НУКЛЕАРНА МЕДИЦИНА“

 1. Георги Любомиров Гайдаров

 

Специалност „ЕНДОКРИНОЛОГИЯ И БОЛЕСТИ НА ОБМЯНАТА“

 1. Юлиян Юлиянов Найденов
 2. Петър Детелинов Димитров
 3. Станислава Иванова Баракова
 4. Теодора Андреева Янакиева
 5. Цветелина Василева Търнева

 

           За специализация с финансиране на обучението по реда на чл. 40, ал.1 и заплащане на субсидия по чл. 42б от Наредба №1/2015г. съгласно Заповед № РД-19-7/29.10.2020г. на Министъра на здравеопазването:

 

            Специалност „СЪДЕБНА МЕДИЦИНА И ДЕОНТОЛОГИЯ“

 1. Дафинка Стоянова Кочева

 

Специалност „ДЕТСКА ПСИХИАТРИЯ“

 1. Мира Борисова Василева
 2. Станислав Стефанов Капинчев
 3. Никола Боянов Цонев
 4. Марина Стефанова Тъпанова
 5. Филип Пламенов Диков

 

ЗА ДЛЪЖНОСТТА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-СПЕЦИАЛИЗАНТ

за специализация по реда на чл.11, ал.1 от Наредба № 1/2015г

 

           Специалност „АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ“

 1. Геновева Валентинова Василева
 2. Младенова Магдалена Кръстанова
 3. Юлия Михайлова Гергинова-Димитрова
 4. Валя Божидарова Кирилова
 5. Нелвена Кирилова Пенчева
 6. Силвия Йорданова Петрова
 7. Гергана Жюлиенова Йовчева
 8. Ивайла Петрова Бойкина
 9. Даниела Веселинова Александрова