Конспекти за изпита

Конспекти за подготовка на кандидатите, които ще се явят на конкурса за "лекар-специализант" в УМБАЛ "Александровска":

Конспект по Анестезиология и интензивно лечение: Анестезиология и интензивно лечение.pdf

Конспект по Детска психиатрия: Детска психиатрия.pdf

Конспект по Ендокринология и болести на обмяната: Ендокринология и болести на обмяната.pdf

Конспект по Кардиология: Кардиология.pdf

Конспект по Пластично-възстановителна и естетична хирургия: Пластично-възстановителна и естетична хирургия.pdf

Конспект по Хематология: Хематология.pdf

Конспект по Нуклеарна медицина: Нуклеарна медицина.pdf

Конспект по Съдебна медицина и деонтология: Съдебна медицина и деонтология.pdf

Конспект по Неврология: Неврология.pdf

Конспект за подготовка на кандидатите, които ще се явят на конкурса за длъжността "медицинска сестра - специализант" в УМБАЛ "Александровска":

Конспект по Анестезиология и интензивни грижи: Анестезиология и интензивни грижи.pdf