График за провеждане на конкурсен изпит за "Лекар-Специализант"

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСЕН ИЗПИТ  ЗА "ЛЕКАР-СПЕЦИАЛИЗАНТ"

  СПЕЦИАЛНОСТ

    ДАТА

    ЧАС

  ПЕТЪК

    23.04.2021

   9:00 ч

  НЕРВНИ БОЛЕСТИ

 

 

  НУКЛЕАРНА МЕДИЦИНА

 

 

  СЪДЕБНА МЕДИЦИНА

 

 

  ПОНЕДЕЛНИК

     26.04.2021

      9:00 ч

 ХЕМАТОЛОГИЯ

 

 

 

 

 

  ВТОРНИК

      27.04.2021

     9:00 ч

  КАРДИОЛОГИЯ

 

 

 ЕНДОКРИНОЛОГИЯ И БОЛЕСТИ НА ОБМЯНАТА

 

 

  СРЯДА

      28.04.2021

     9:00 ч

 ПЛАСТИЧНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА И ЕСТЕТИЧНА ХИРУРГИЯ

 

 

 ДЕТСКА ПСИХИАТРИЯ

 

 

 

   
     

Изпитът ще се проведе в административната сграда на УМБАЛ "Александровска" ЕАД.

*Поради ковид обстановката в страната, датите на изпита за лекари-специализанти по Анестезиология и реанимация, както и този за медицински сестри по Анестезиология и интензивни грижи, ще бъдат обявени допълнително.