Съвет на директорите

УМБАЛ "Александровска" ЕАД е юридическо лице - акционерно дружество с едностепенна система на управление. Цялостната дейност на УМБАЛ "Александровска" ЕАД се ръководи от Съвет на директорите. Той се състои от трима членове, като изпълнителният директор е един от тях.

Д-р Атанас Атанасов е завършил медицина в Медицински университет - Варна (1992 г.). През 1998 г. придобива специалност "Хирургия" в Медицински университет – София. Магистър е по "Здравен мениджмънт" в Икономически университет – Варна (2002 г.) и по "Обществено здраве и здравен мениджмънт" във ФОЗ, МУ-София (2004 г.). Притежава богат мениджърски опит в управлението на общински и държавни лечебни заведения.
 
Проф. Румен Стоилов е дългогодишен служител на Клиниката по ревматология на УМБАЛ "Св. Иван Рилски". В периода 2006-2008 г. заема длъжността изпълнителен директор на УМБАЛ "Св. Иван Рилски". Професор е в катедра "Ревматология" на МУ-София.
 
Веселина Петрова е представител на Министерството на здравеопазването в Съвета на директорите. Тя е завършила "Право" в Югозападния университет "Св. Неофит Рилски". От 2014 г. работи в дирекция "Лекарствена политика" на МЗ.