Изпълнителен директор

Д-р Атанас Атанасов 

☎️  02/9230810
         02/9230811

E-mail:  doktoratanasov@gmail.com

 

ОБРАЗОВАНИЕ

1986-1992 г.  Висше образование по медицина, МУ-Варна

1992-1998 г.  Специалност "Хирургия", МУ-София

2002 г.           "Здравен мениджмънт", Икономически университет - Варна

2003 г.           Сертифициран експерт по акредитация на лечебни заведения

2002-2004 г.  Магистър "Обществено здраве и здравен мениджмънт" във ФОЗ, МУ-София

 

ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

2019-2021 г.  Прокурист на УМБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД, гр. Ловеч

2015-2018 г.  Изпълнителен директор на УМБАЛ - Шумен

2009-2015 г.   Управител на УМБАЛ "Д-р Добри Беров" ЕООД, гр. Нови Пазар

2003-2008 г.  Директор на РЗИ - Шумен

1992-2003 г.  Лекар-ординатор в Хирургично отделение, УМБАЛ "Д-р Добри Беров" ЕООД, гр. Нови Пазар

 

Използва английски и руски език