Зам.-директор по лечебна дейност

Д-р Петър Грибнев, дм

☎️  +359 877 575 014

E-mail: p_gribnev@alexandrovska.com

 

ОБРАЗОВАНИЕ

1993 - 1999 г.  Висше образование по медицина, МУ-София

2007 г.             Специалност "Хирургия"

2015 г.             Магистър "Обществено здраве и здравен мениджмънт" във ФОЗ, МУ-София

2020 г.             Научна степен "Доктор" по медицина на тема "Предиктори на усложнения и предпазване от лезии на екстрахепаталните жлъчни пътища при лапароскопска холецистектомия"

 

ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

2016-2021 г.  Началник направление Онкологична хрургия към II Хирургия, УМБАЛ "Александровска"

2012-2017 г.  Началник Операционен блок към II Хирургия, УМБАЛ "Александровска"

2007-2021 г.  Асистент към Катедрата и клиника по хирургически болести “Проф. Д-р Ал. Станишев” към МБАЛ "Александровска"

2004 г.           Ординатор към Клиника по хирургически болести "Проф. Д-р Ал. Станишев" към МБАЛ "Александровска"

2002 г.           Специализант по хирургия към Клиника по хирургически болести "Проф. Д-р Ал. Станишев" към МБАЛ "Александровска"

2002-2004 г.  Ординатор в Хирургично отделение към МБАЛ - Търговище

 

КВАЛИФИКАЦИОННИ КУРСОВЕ

2019 г.  Курс по колоректална хирургия – Онкологичен Институт Войводина, Нови Сад, Сърбия

2016 г.  Курс за лапароскопско лечение на тумори на дебелото черво - Кармел Медикъл Център, Хайфа, Израел

2014 г.  Курс за лапароскопско лечение на хернии на предна коремна стена - Букурещ, Румъния

 

ПРОФЕСИОНАЛНИ ИНТЕРЕСИ

- чернодробна и жлъчна хирургия,

- лапароскопска дебелочревна,

- жлъчно-чернодробна хирургия,

- колопроктология,

- хирургия на стомаха,

- хирургично лечение на хернии.


ЧЛЕНУВА В:

EAES (European Association of Endoscopic Surgeons)

ESCP (European Society of Coloproctology)

Българско Хирургическо Дружество

БЛС (Български лекарски съюз)