Зам. директор по лечебна дейност

Проф. д-р Павел Станимиров, дм

Тел.: 02/9230 418

Е-mail: stanimirov.p@gmail.com

 

ОБРАЗОВАНИЕ

1994 г.  Факултет по Дентална Медицина, МУ-София

2010 г.  Факултета по медицина, МУ-София

2013 г.  Придобива научна степен "Доктор на медицинските науки"

2016 г.  Доцент по "Лицево-челюстна хирургия"

НАУЧНА ДЕЙНОСТ

Развива активна научна дейност в областта на онкологичните заболявания на главата и шията.

Автор е на множество научни публикации и научни доклади.

Съавтор е на учебника по Лицево-челюстна и орална хирургия под редакцията на Р. Угринов.

ЧЛЕНСТВО В МЕДИЦИНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ И ДРУЖЕСТВА

Председател е на Национален експертен специализиран лекарски борд по Лицево-челюстна хирургия към БЛС.

Член е на European Association for Cranio-Maxillofacial Surgery

Член е на Български лекарски съюз

Член е на Български зъболекарски съюз