Зам. директор по административно-стопански дейности

Мария Куманова

Тел.: 02/9230992

Е-mail: mariaan022@gmail.com

 

ОБРАЗОВАНИЕ:

1989 г. Национална гимназия за древни езици и култури

1994 г. Софийски университет "Св. Кл. Охридски", магистратура

2016 г. "Здравен мениджъмнт", Медицински университет - София

СЛЕДДИПЛОМНО ОБУЧЕНИЕ:

1998 г. Публични комуникации – Германия

2003 г. Управление на публични организации – Северна Каролина, САЩ

2005 г. Управление на средства от фондове на Европейски съюз – Лондон, Великобритания

ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ:

От 2015 г. Зам.-директор "Административно-стопански дейности", УМБАЛ "Александровска"

2015-2015 г. Главен секретар, УМБАЛ „Александровска“

2014-2015 г. Ръководител отдел "Проекти", УМБАЛ "Александровска"

2014 г. Министерство на здравеопазването - Началник на кабинета на министъра

2001-2014 г. Национално сдружение на общините в Република България – Ръководител екип "Представителство и политика", секретар на Комисия по здравеопазване

2000-2001 г. Маркетингова и социологическа агенция "Маркет тест"

1999-2000 г. Списание "Бизнес Спектър" – главен редактор

1997-1998 г. Българска асоциация по мениджмънт и финанси – експерт "ВО"

1995-1997 г. Фирма "Финансови и информационни системи", IBM Business Partner