Главна медицинска сестра

Емилия Георгиева

Тел.: 02/9230381

E-mail: emilia.georgieva2@abv.bg

 

ОБРАЗОВАНИЕ

1882-1984 г.  ЦИПЗК-София, профил "Детска медицинска сестра"

1996 г.           ПМИ-София, профил "Денска медицинска сестра"

1998-2001 г.  МУ-София, бакалавър "Здравни грижи"

2001-2004 г.  МУ-София, магистър "Обществено здраве и здравен мениджмънт"

2017 г.           Доктор по "Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията"

ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

1984-1998 г.  XXX Стоматологична клиника, гр. София - медицинска сестра

1998-2001 г.  ДКЦ "Св. Лука", гр. София - главна медицинска сестра

2001-2012 г.  СБАЛЛЧХ-София - главна медицинска сестра

2012-2018 г.  СБАЛДБ "Проф. д-р Иван Митев", гр. София - главна медицинска сестра

2018-2020 г.  МУ-София, ФОЗ - асистент, преподавател в специалността "Здравни грижи"

ЧЛЕНСТВО В ОРГАНИЗАЦИИ И ДРУГИ КОМПЕТЕНЦИИ

Член на БАПЗГ

Член на БУЛНОЗО

Експерт по оценка и акредитация на лечебните заведения към МЗ

Призната специалност по "Социална медицина и здравен мениджмънт"