Главен секретар

Д-р Зоя Кунева  

☎️  02/9230299

E-mail: z_kuneva@alexandrovska.com

 

ОБРАЗОВАНИЕ

1973-1979 г.  Висше образование по медицина, МУ-Пловдив

1983 г.           Специалност "Вътрешни болести"

1987 г.           Специалност "Кардиология"

1989 г.           Диплома за научно откритие на РБ №11

2001 г.           Свидетелство и сертификат по "Здравен мениджмънт"

2010 г.           Свидетелство за професионална квалификация "Ехография" - експертно ниво

 

ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

2014-2021 г.  Началник на отделението по неинвазивна кардиология в Клиника по кардиология на УМБАЛ "Александровска"

2003-2005 г.  Заместник директор по лечебната дейност на УМБАЛ "Александровска"

1986-2003 г.  Главен асистент в Клиниката по кардиология на УМБАЛ "Александровска"

1984-1986 г.  Асистент в Клиниката по кардиология КВБ, ВМИ - Стара Загора

1980-1984 г.  Лекар в отделението по кардиология, Окръжна болница - Стара Загора

 

ЧЛЕНУВА В:

Български лекарски съюз

Дружество на кардиолозите в България

Българска асоциация по ултразвук в медицината

 

Участвала е в три клинични проучвания в областта на кардиологията - в едно като главен изследовател, а в други две като подизследовател