Главен секретар

Д-р Тома Томов

Тел.: 02/9230 813

Е-mail: tomov_t@abv.bg

 

ОБРАЗОВАНИЕ

2008 г. Медицински университет - София

2015 г. Спeциалност "Инфекциозни болести"

ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

2009-2015 г.  Ординатор в СБАЛИПБ "Проф.Иван Киров" ЕАД - Отделение за пациенти с придобита имунна недостатъчност ХИВ/СПИН

2011-2015 г.  Асистент в Катедра по Инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина

2019 г. до сега  Хоноруван асистент към Катедрата по Клинична лаборатория

2019 г. до сега  Лекар-консултант по Инфекциозни болести в УМБАЛ "Александровска" ЕАД

2019 г. до сега  Главен секретар на УМБАЛ "Александровска" ЕАД

2020 г. до сега  Началник на Инфекциозно отделение за лечение на пациенти с Ковид-19 към УМБАЛ "Александровска" ЕАД