Клинични изпитвания и проекти

Със своя многопрофилен спектър и екип от висококвалифицирани специалисти, УМБАЛ "Александровска" е най-голямата база за разработване, клинично изпитване и прилагане на съвременни високоефективни методи и технологии за диагностика и лечение.

Отдел "Клинични изпитвания и проекти" осъществява контакт с възложители на клинични изпитвания, главни изследователи, пациенти и Комисията по етика на територията на Александровска болница. Отделът организира и координира преговорите, сключването на договори по клинични изпитвания и тяхното изпълнение.

ЕКИП

Златина Георгиева - началник отдел

Тел.: 02/9230327

Моб. тел.: 0877573994

Е-mail : alexandrovska.ct@alexandrovska.com