Финансово-икономически отдел, счетоводство и каса

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

Евелина Галищарова

☎️  02/9230222

☎️  0877573971

Е-mail: e_galishtarova@alexandrovska.com

 

СЕКТОР "СЧЕТОВОДСТВО И КАСА"

Миглена Кукушева - зам.-главен счетоводител

☎️  02/9230580

Е-mail: miglenakukusheva@abv.bg

 

ФИНАНСОВО-ИКОНОМИЧЕСКИ ОТДЕЛ

Ника Христова - оперативен счетоводител

Татяна Гиздова - счетоводител

☎️  02/9230288

Албена Бориславова - оперативен счетоводител

Деляна Енчева - оперативен счетоводител

Никол Николова - счетоводител

☎️  02/9230247