Обществени поръчки

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Гергана Дерменджиева

☎️  02/9230628

Е-mail: g_dermendjieva@alexandrovska.com

Ася Величкова - специалист в отдел ОП

☎️  02/9230578

E-mail: a.velichkova@abv.bg

Костадинка Манова - специалист в отдел ОП

☎️  02/9230578