Вътрешен одит

Вътрешният одит е независима и обективна дейност за предоставяне на увереност и консултиране, предназначена да носи полза и да подобрява дейността на организацията.

Вътрешният одит помага на организацията да постигне целите си чрез прилагането на систематичен и дисциплиниран подход за оценяване и подобряване ефективността на процесите за управление на риска, контрол и управление.

ЕКИП

Ваня Петрова - началник отдел

Тел.: 02/9230267

E-mail: v_petrova@abv.bg

Венелина Габровска - вътрешен одитор