Бюджет и договорни партньори

БЮДЖЕТ И ДОГОВОРНИ ПАРТНЬОРИ

Венета Христова - началник отдел

☎️  02/9230245

☎️  0877571905

Е-mail: v_hristova@alexandrovska.com

Златка Костова - специалист

☎️  02/9230245

☎️  0877568972

Е-mail: z_kostova@alexandrovska.com

Елена Кирилова - специалист

☎️  02/9230274

☎️  0877570023

Е-mail: e_kirilova@alexandrovska.com

Тодорка Ангелова - специалист

☎️  02/9230724

☎️  0877568995

Е-mail: t_angelova@alexandrovska.com

Биляна Димитрова - специалист

☎️  02/9230212

☎️  0877568994

Е-mail: b_dimitrova@alexandrovska.com

Мария Мишева - специалист

☎️  02/9230724

Е-mail: m_misheva@alexandrovska.com

Петя Рускова - специалист

☎️  02/9230274

E-mail: p_ruskova@alexandrovska.com

Лилия Цветкова - специалист

☎️  02/9230274

E-mail: l_cvetkova@alexandrovska.com

Стефания Стайкова - координатор "Фондове"

☎️  02/9230212

☎️  0877571895