Администрация

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Проф. д-р Борис Богов, дм

☎️  02/9230810

        02/9230811

E-mail: bbogov@yahoo.com

 

 

 
ЗАМ.-ДИРЕКТОР ПО ЛЕЧЕБНА ДЕЙНОСТ

Проф. д-р Павел Станимиров, дм

☎️  02/9230418

Е-mail: stanimirov.p@gmail.com

 

 

 

 

 
ЗАМ.-ДИРЕКТОР ПО АДМИНИСТРАТИВНО-СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ

Мария Куманова

☎️  02/9230992

Е-mail: mariaan022@gmail.com

 

 

 

 
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР

Д-р Тома Томов

☎️  02/9230813

Е-mail: tomov_t@abv.bg

 

 

 

 

ГЛАВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА

Емилия Георгиева

☎️  02/9230381

E-mail: emilia.georgieva2@abv.bg

 

 

 

 

 

ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ

Даниела Цекова

☎️  02/9230330

Е-mail: otdelPNO@gmail.com

 

ЮРИСКОНСУЛТИ

Таня Симова

Диана Пенкова 

Деница Тодорова

☎️  02/9230208

 

ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

Гергана Цацева

☎️  02/9230639

Е-mail: gsp_84@abv.bg

 

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Гергана Дерменджиева

☎️  02/9230628

Е-mail: g_dermendjieva@alexandrovska.com

Ася Величкова - специалист в отдел ОП

☎️  02/9230578

E-mail: a.velichkova@abv.bg

Костадинка Манова - специалист в отдел ОП

☎️  02/9230578 

 

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

Евелина Галищарова

☎️  02/9230222

☎️  0877573971

Е-mail: e_galishtarova@alexandrovska.com

 

СЕКТОР "СЧЕТОВОДСТВО И КАСА"

Миглена Кукушева - зам.-главен счетоводител

☎️  02/9230580

Е-mail: miglenakukusheva@abv.bg

 

ФИНАНСОВО-ИКОНОМИЧЕСКИ ОТДЕЛ

Ника Христова - оперативен счетоводител

Татяна Гиздова - счетоводител

☎️  02/9230288

Албена Бориславова - оперативен счетоводител

Деляна Енчева - оперативен счетоводител

Никол Николова - счетоводител

☎️  02/9230247

 

БЮДЖЕТ И ДОГОВОРНИ ПАРТНЬОРИ

Венета Христова - началник отдел

☎️  02/9230245

☎️  0877571905

Е-mail: v_hristova@alexandrovska.com

Златка Костова - специалист

☎️  02/9230245

☎️  0877568972

Е-mail: z_kostova@alexandrovska.com

Елена Кирилова - специалист

☎️  02/9230274

☎️  0877570023

Е-mail: e_kirilova@alexandrovska.com

Тодорка Ангелова - специалист

☎️  02/9230724

☎️  0877568995

Е-mail: t_angelova@alexandrovska.com

Биляна Димитрова - специалист

☎️  02/9230212

☎️  0877568994

Е-mail: b_dimitrova@alexandrovska.com

Мария Мишева - специалист

☎️  02/9230724

Е-mail: m_misheva@alexandrovska.com

Петя Рускова - специалист

☎️  02/9230274

E-mail: p_ruskova@alexandrovska.com

Лилия Цветкова - специалист

☎️  02/9230274

E-mail: l_cvetkova@alexandrovska.com

Стефания Стайкова - координатор "Фондове"

☎️  02/9230212

☎️  0877571895

 

ОБЩА КАНЦЕЛАРИЯ

Евелина Гяцова

☎️  02/9230859

 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧНА ДЕЙНОСТ И СТАТИСТИКА

Наталия Скотарова

☎️  02/9230579

Е-mail: naty_sk@abv.bg