Денонощен Спешен център:
02/ 9230 389
Регистратура ДКБ
02/ 9230 592
Телефонен указател

Клиники

В Клиниката по Ендокринология и болести на обмяната на УМБАЛ "Александровска" работи висококвалифициран медицински персонал, покриващ изискванията на медицински стандарт „Ендокринология и Болести на обмяната" за болнична структура от ІІІ-то ниво на компетентност по ендокринология и болести на обмяната.

Лекарите и медицинските сестри на клиниката са специализирали извън страната във водещи школи в областта на ендокринологията.

Проф. д-р Здравко Каменов, дмн

Тел./факс: 02/ 9230 275
Е-mail: zkamenov@hotmail.com

 

 

Лекари:
Проф. д-р Михаил Боянов, дмн
Доц. д-р Антоанета Гатева, дм
Доц. д-р Вера Карамфилова, дм
Д-р Дениз Бакалов
Д-р Галина Шеинкова
Д-р Кирилина Атанасова
Д-р Явор Асьов, дм - главен асистент
Д-р Емануела Захариева
Д-р Ивета Недева
Д-р Цветан Гатев

Специализанти:

Д-р Добрин Попов
Д-р Диана Николова
Д-р Антонина Герганова
Д-р Юлиян Найденов

Милена Паунова

Тел.: 02/ 9230 363
E-mail: 

Автобиография