Денонощен Спешен център:
02/ 9230 389
Регистратура ДКБ
02/ 9230 592
Телефонен указател

Дом за възрастни хора и дневен център

Екип

В Дома за възрастни хора и дневен център „Александровска” работи екип от специалисти – лекар, медицински сестри, психолог, социален асистент и социални работници, трудотерапевти, болногледачи, помощен персонал, външни консултанти и доброволци, които имат опит в диагностиката, терапията и грижите за възрастни хора.

Цел на работата им е комплексно въздействие, водещо до поддържане и максимално възстановяване на изгубените социални умения, на трудови и битови умения на възрастните хора, които се извършват чрез екипна работа и мултидисциплинарен подход. Екипът предлага и консултиране на семействата и близките на възрастните хора.

 

 

Маргарита Петкова
Управител на ДВХДЦ "Александровска”

Тел.: 0886399347
E-mail: