Дом за възрастни хора

Домът за възрастни хора и дневен център "Александровска" предлага комплекс от социални услуги в общността, които създават условия за цялостно 24-часово обслужване на потребителите. В дома се предлагат грижи за задоволяване на основните ежедневни, здравни и рехабилитационни потребности на възрастните хора, както и на потребностите им от организация на свободното време, развлечение и лични контакти. Осигурява се петкратно предоставяне на храна, съобразено със здравословното състояние на потребителя.

Ключово предимство на Дома за възрастни хора и дневен център "Александровска" е, че той е част от най-голямата болница на терирорията на град София, което гарантира навременна колаборация с високотехнологичните структури на УМБАЛ "Александровска” при необходимост.

Домът за възрастни хора и дневен център "Александровска" наред със социалните услуги, съвместно с УМБАЛ "Александровска", предлага и 24-часова високо квалифицирана медицинска помощ за възрастни хора и тежко болни пациенти. За болните се грижат едни от най-добрите лекари, медицински сестри, рехабилитатори, психолози, логопеди и социални работници.

За повече информация: http://alexandrovska.hopixit.eu/bg/полезна-информация-17/дом-за-възрастни-хора-и-дневен-център-37