Центърът разполага с обща ЛКК и специализирана ЛКК по неврология, осигуряващи продължителен домашен отпуск на пациентите за лечение и възстановяване.

ОБЩА ЛКК

Вторник от 14.00 до 15.30 ч.
––––––––

ЛКК ПО НЕВРОЛОГИЯ

Понеделник до петък от 13.00 до 15.00 ч.