Диагностично – консултативен център "Александровска"

ДКЦ "Александровска" е създаден с цел да се осигури свободен и разширен достъп на пациентите до специалистите на Университетска многопрофилна болница "Александровска", голяма част от които са хабилитирани щатни служители на болницата с по две и повече клинични специалности (основна и профилни).

По-голямата част от кабинетите са разположени в сградата на центъра, дру­ги, поради спецификата на заболяванията, са разкрити към някои от профилираните клиники – алергология, детски болести, психиатрия, хирургия, урология и др.

ДКЦ "Александровска" има сключен договор със Здравната каса за извършване на консултативни прегледи, клинико-лабораторни, рентгенови, патоанатомични, микробиологични и имунологични изследвания, тестване с алергени, физиотерапевтични и други здравни услуги.

Предимствата на ДКЦ

Центърът разполага с обща ЛКК и специализирана ЛКК по неврология, осигуряващи продължителен домашен отпуск на пациентите за лечение и възстановяване.

Диспансеризация на определени контингенти
Профилактични прегледи съгласно изискванията на службите по трудова медицина
Сключен договор със Здравната каса
Високоспециализирана апаратура

Повече за ДКЦ

Центърът разполага с високоспециализирана апаратура за диагностично уточняване (ядрено-магнитен резо­нанс, компютърен томограф, ехограф, ехокардиограф, остеометър, доплер-сонограф, мамограф, дерматоскоп, компютърен рефрактометър, очен лазер, апарат за уродинамични изследвания и диагностика, холтери (за ЕКГ и за кръвно налягане) и има разрешение за оказване на високоспециализирана диагностично – консултативна доболнична помощ по следните специалности:

Виж повече

Прегледи и изследвания на пациенти без направления за специалист, както и на здравно неосигурените лица се извършват в ДКЦ „Александровска” срещу заплащане според ценовата листа на здравните услуги на центъра.

В ДКЦ „Александровска” се извършва диспансеризация на определени контингенти, експертиза на работоспособността и други медико-биологични инструментални изследвания и дейности.

Центърът разполага с обща ЛКК и специализирана ЛКК по неврология, осигуряващи продължителен домашен отпуск на пациентите за лечение и възстановяване.

Извършват се и профилактични прегледи съгласно изискванията на службите по трудова медицина.

0
Кабинета
0
Лични лекари
0
Специалности
0
Лаборатории