Денонощен Спешен център:
02/ 9230 389
Регистратура ДКБ
02/ 9230 592
Телефонен указател

Клиники

НачалоКлиники Диагностично – консултативен блок

Диагностично-консултативният блок осигурява първокласна доболнична помощ на пациенти от София и страната. В него функционират консултативно-диагностични кабинети по 15 медицински специалности.

Прегледи, изследвания и прием на пациенти за болнично лечение се извършват от специалистите на Университетска болница „Александровска”, голяма част от които са хабилитирани щатни служители на болницата с по две и повече клинични специалности (основна и профилни).

ДКБ разполага с модерно оборудвани кабинети и лаборатории, където се извършват широк спектър диагностични процедури и амбулаторни лечебни дейности.