Денонощен Спешен център:
02/ 9230 389
Регистратура ДКБ
02/ 9230 592
Телефонен указател

Новини

НачалоПресцентър Новини

НОВА АПАРАТУРА И НОВИ РАДИОФАРМАЦЕВТИЦИ ПРИДОБИВА КЛИНИКАТА ПО НУКЛЕАРНА МЕДИЦИНА ПО ПРОЕКТ КЪМ МЕЖДУНАРОДНАТА АГЕНЦИЯ ЗА АТОМНА ЕНЕРГИЯ

Двугодишните усилия на екипа на Клиниката по нуклеарна медицина към УМБАЛ ,,Александровска“, с ръководител доц. д-р Валерия Хаджийска, по проект към Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) на тема ,,Подобряване на капацитета на циклотрона и дребно-мащабното радиофармацевтично производство“ се увенчаха с успех, когато в началото на 2024 година същият бе финално одобрен. Той представлява продължение на предходен проект към МААЕ, чрез който стана възможно приложение на най-съвременни радиофармацевтици (PSMA и DOTA-TOC) маркирани с галий-68, за диагностика на социално значими онкологични заболявания като простатния карцином и невроендокринните тумори, за които конвенционалните образни методи все още са твърде недостатъчни.

БЕЗПЛАТНИ ПРЕГЛЕДИ ЗА ПЪРВИЧНИ ИМУННИ ДЕФИЦИТИ И ЛЯТНО УЧИЛИЩЕ ЗА ПАЦИЕНТИ И РОДИТЕЛИ НА ДЕЦА С ПИД В "АЛЕКСАНДРОВСКА"

В периода 22-29 април 2024г. Експертният център по редки болести – първични имунни дефицити към УМБАЛ „Александровска” в партньорство с Международната фондация „Джефри Модел” (Jeffrey Model Centers Network)традиционно ще участват в инициативите, посветени на Световната седмица на първичните имунни дефицити (ПИД). Водещи медицински специалисти в областта на ПИД ще споделят своите знания и опит за по-ефективна диагностика, терапия и превенцияна първичните имунодефицитни заболявания, както и за запазване и подобряване качеството на живот на хората с ПИД.

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ ОТЛИЧИ ТРИМА ЛЕКАРИ ОТ „АЛЕКСАНДРОВСКА” ЗА ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА БЪЛГАРСКАТА МЕДИЦИНА

На тържествена церемония в Софийската опера и балет, по случай Празника на научноизследователската и преподавателска дейност, ръководството на Медицински университет – София връчи традиционно най-високите отличия на свои изявени служители за принос в развитието на българското медицинско, стоматологично и фармацевтично образование, наука и практика, и за значими постижения в преподавателската, научната и експертната дейност. В присъствието на вицепрезидента на Република България г-жа Илияна Йотова бяха раздадени 14 награди на заслужили преподаватели и учени от академичната общност.

ПОЗДРАВ НА ИЗП. ДИРЕКТОР НА УМБАЛ "АЛЕКСАНДРОВСКА" ПРОФ. АТАНАС ЙОНКОВ КЪМ ЕКИПА НА БОЛНИЦАТА ПО СЛУЧАЙ МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА ЗДРАВЕТО

Уважаеми колеги, С огромно удоволствие и респект Ви поздравявам по случай 7 април - Световен ден на здравето и професионален празник на всички медицински специалисти! Изказвам благодарност и искрено уважение към всички вас, които със своя упорит труд и ентусиазъм допринасяте за успехите на Александровска болница, която тази година навършва достолепните 145 години, за нейното развитие и активно присъствие на водещ университетски и лечебен център в динамичната и силно конкурентна среда на българското здравеопазване.

ПОЧИНА ПРОФ. ДМН ХРИСТО КУМАНОВ /1934 – 2024/ - ОСНОВАТЕЛ НА КЛИНИКАТА ПО ОНКОУРОЛОГИЯ В АЛЕКСАНДРОВСКА БОЛНИЦА

С покруса и дълбока печал узнахме вестта за смъртта на един от най-забележителните уролози у нас - проф. Христо Куманов. Той е един от доайените на българската урологията, основоположник на бъбречните трансплантации у нас. Ръководството и екипът на лечебното заведение изказват най-искрени съболезнования на семейството и близките му! Проф. Куманов завършва медицина в София и изминава пътя от участъков лекар, през асистент и доцент, до професор по урология, която определя като „кауза за упорити хора”.

НОВ АНГИОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ ОТВОРИ ВРАТИ В КЛИНИКАТА ПО КАРДИОЛОГИЯ НА УМБАЛ „АЛЕКСАНДРОВСКА“

Кабинетът е изграден изцяло с дарителски средства и ще позволи по-бързо и по-качествено диагностициране и последващо лечение на пациенти със съдови заболявания, посочи началникът на клиниката проф. Кирил Карамфилов. Оборудван е с високоспециализирана и съвременна техника за диагностика на съдови заболявания: последно поколение ехограф със сонда за изследване на съдове, ултразвуков доплер (измерване на ABI индекс, който се използва за скрининг и проследяване), термография.

РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРСА ЗА СПЕЦИАЛИЗАНТИ - ЛЕКАРИ И КЛИНИЧНИ ПСИХОЛОЗИ

Информация от проведените изпити за специализанти - лекари и клинични психолози:

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО КОНКУРС КАНДИДАТ-СПЕЦИАЛИЗАНТИ В УМБАЛ "АЛЕКСАНДРОВСКА" ПО ЧЛ. 11, АЛ.1 И ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА

Във връзка със заповед на изпълнителния директор на УМБАЛ „Александровска“ ЕАД (№ З-19/16.01.2024г.) за обявяване на конкурс за специализация по реда на чл.11, ал.1 от Наредба № 1/22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и Протокол № 03-1443/26.02.2024г от работата на комисия  по проверка на съответствието на подадените документи, обявявам решението на комисията: