Денонощен Спешен център:
02/ 9230 389
Регистратура ДКБ
02/ 9230 592
Телефонен указател

Новини

НачалоПресцентър Новини

УМБАЛ „АЛЕКСАНДРОВСКА“ ПЪРВА В СТРАНАТА ПРЕМИНАВА КЪМ ИЗЦЯЛО НОВ СТАНДАРТ ЗА ИМПЛАНТАЦИЯ НА КОНВЕНЦИОНАЛНИ ПЕЙСМЕЙКЪРИ

Това съобщи началникът на отделението по “Електрокардиостимулация и електрофизиология” към Клиниката по кардиология на болницата д-р Светослав Куртев. През изминалата седмица в лечебното заведение се проведе поредната обучителна среща за имплантация на физиологични пейсмейкъри, на която д-р Куртев и д-р Давид Жижек от University Medical Centre, Любляна, Словения имплантираха на четирима пациента по нов начин пейсмейкърни електроди във възбудно-проводната система на сърцето.

ХИРУРГЪТ ПРОФ. АТАНАС ЙОНКОВ ОГЛАВИ АЛЕКСАНДРОВСКА БОЛНИЦА

Това стана ясно днес, с решение на принципала - Министерство на здравеопазването. Проф. Йонков е лекар в Първа хирургия на УМБАЛ "Александровска" и ръководител на катедра „Обща и оперативна хирургия“ към Медицински университет, София. Има две придобити специалности - по обща хирургия (1997) и по онкология (2000). Специализирал е съвременна противотуморна терапия в Австрия; чернодробни трансплантации и консервационни техники за органно съхранение във Франция; лапароскопска хирургия в Гърция, Нидерландия и Израел.

ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗНЕСЕНИТЕ НА САЙТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕН ВЪТРЕШЕН ОДИТ

Информацията, публикувана на интернет-страницата на МЗ е обявена като резултат от извършен одит и изготвен доклад на Вътрешния одит на министерството, който обаче не е предоставен за становище на ръководството на лечебното заведение. На 10.10.2022г., на сайта на министерството се появи неприемливо озаглавена информация, съдържаща детайлна конкретика. В тази връзка, длъжни сме да заявим следното: По отношение на текста „За периода 30.06.

КРОС „БЯГАЙ В ИМЕТО НА ГЕРОИТЕ – ДОНОРИ НА СТВОЛОВИ КЛЕТКИ“

Желаещите да тичат в подкрепа на донорството, могат да го направят тази събота (15 октомври), в 9 часа в Южния парк, заедно с екипа на Българския регистър за донори на стволови клетки и @5kmRun. Кросът е в подкрепа на нуждаещите се от лечение със стволови клетки и е израз на благодарност към всички доброволни донори, чиято смелост и готовност да се включат в кауза с име „човешки живот“ ги прави героите, от които някой някъде по света има силна нужда.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО ИЗПИТ КАНДИДАТИ ЗА СПЕЦИАЛНОСТ "УРОЛОГИЯ" В УМБАЛ "АЛЕКСАНДРОВСКА"

Във връзка със заповед на Изпълнителния директор на УМБАЛ „Александровска“ ЕАД (№ ЗЧР-310/25.08.2022г.) за обявяване на конкурс за длъжността „лекар-специализант“ за придобиване на специалност по „Урология“ по реда на чл.11, ал.1 от Наредба 1/22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и протокол от работата на комисията  по проверка на съответствието на подадените документи, обявявам списък на допуснатите до конкурса кандидати по специалности, както следва: СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО ИЗПИТ КАНДИДАТИ 1.

УЛТРАМОДЕРНО УСТРОЙСТВО ЗА СЪРДЕЧНОСЪДОВ СКРИНИНГ Е НАЙ-НОВАТА ПРИДОБИВКА В КЛИНИКАТА ПО КАРДИОЛОГИЯ НА АЛЕКСАНДРОВСКА БОЛНИЦА

Апаратът автоматично измерва индекса на налягане между долни и горни крайници и служи за откриване и проследяване на периферна съдова болест (PAB) и предсърдно мъждене (AF). Уредът е снабден с уникална опция за измерване на скоростта на пулсовата вълна, която показва до каква степен съдовете на пациента са увредени от хипертония или друго заболяване, и спомага да се отчете необходимостта от терапия или ефекта от нея. Друго предимство е, че освен периферно артериално налягане, устройството измерва и централното аортно налягане напълно неинвазивно.

КОНКУРС ЗА ЛЕКАР - СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО СЪДЕБНА МЕДИЦИНА И ДЕОНТОЛОГИЯ

З А П О В Е Д № ЗЧР – 350 гр. София, 30.09.2022г. На основание чл. 90 и чл. 91 от Кодекса на труда, във връзка, и чл.69, ал.2 от Закона за лечебните заведения, чл.11, ал.1 от Наредба №1/22януари 2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването О Б Я В Я В А М К О Н К У Р С I. ЗА ДЛЪЖНОСТТА ЛЕКАР - СПЕЦИАЛИЗАНТ 1.За специализация по реда на чл.11, ал.1 от Наредба №1/22януари 2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, както следва: № Клинична специалност Брой места       1 Съдебна медицина и деонтология 1 II.

БЕЗПЛАТНИ ПРЕГЛЕДИ ЗА АКНЕ НА 12 И 13 ОКТОМВРИ

УМБАЛ „Александровска“ ще бъде част от партньорските организации в информационната кампания #ЗаедноСме в борбата срещу акнето, организирана за осма поредна година от BIODERMA и партньори. Това е най-често срещаното кожно заболяване, което засяга до 80% от тийнейджърите и 40% от младите хора над 25 годишна възраст. Кампанията има за цел да популяризира превенцията, ранното лечение и ключовата роля на дерматолога, както и че акнето е лечимо кожно заболяване.