Денонощен Спешен център:
02/ 9230 389
Регистратура ДКБ
02/ 9230 592
Телефонен указател

Новини

НачалоПресцентър Новини

УМБАЛ „АЛЕКСАНДРОВСКА“ ЩЕ БЪДЕ ПОДПОМОГНАТА ФИНАНСОВО ОТ БЪЛГАРСКАТА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ

Това стана ясно днес, след среща на ръководството на лечебното заведение с Надзорния съвет на Банката. ББР е в готовност да отпусне финансиране в размер на 5 млн. лв. на УМБАЛ „Александровска“ ЕАД, а също и да гарантира доброто управление на дълга на лечебното заведение от 40 млн. лв. Кредитната линия от ББР ще бъде в допълнение към предоставените средства от МЗ в размер на 35 млн. лв. Тя ще даде възможност на дружеството да разплати просрочени задължения към доставчиците на лекарства и медицински изделия.

ДЕРМАТОЛОГЪТ ДОЦ. ЖАНА КАЗАНДЖИЕВА ПОЛУЧИ ПРЕСТИЖНАТА НАГРАДА „ДАНИЕЛА СЕИЗОВА – В ИМЕТО НА ЖИВОТА“, В КАТЕГОРИЯ "ЛЕКАР НА 2022"

Дерматологът доц. Жана Казанджиева получи престижната награда „Даниела Сеизова – в името на живота“, в категория "Лекар на 2022" за усилията ѝ пациентите с атропичен дерматит да получат новата биологична терапия по Здравна каса. Специалистката обяви, че се очаква през май да бъдат включени първите пациенти. Отличието получават хора от различни професионални области, които имат принос в сферата на здравеопазването. Наградите са инициатива на Федерация "Български пациентски форум" в памет на журналистката Даниела Сеизова, която почина през 2008г.

БЕЗПЛАТНИ ПРЕГЛЕДИ И ТЕСТУВАНИЯ ЗА КОЖНИ АЛЕРГИИ В УМБАЛ „АЛЕКСАНДРОВСКА“

От 5 дo 9 декември 2022г. УМБАЛ „Александровска“ отново ще бъде част от Националната кампания за диагностика и профилактика на кожните алергични заболявания, която тази година е насочена към алергодерматозите след прекарана Covid инфекция. По време на кампанията гражданите ще бъдат преглеждани безплатно от 9.30 до 12.00ч., в кабинет №118 на партера на Клиниката по кожни и венерически болести, след задължително предварително записване на тел.

ДВАМА ЛЕКАРИ ОТ УМБАЛ „АЛЕКСАНДРОВСКА“ С НАГРАДИ ЗА ЗНАЧИМИ ПОСТИЖЕНИЯ В МЕДИЦИНСКАТА НАУКА

На тържествена церемония по случай 105-годишнината от създаването на Медицински университет – София и по случай Празника на научноизследователската и преподавателската дейност, за 21-ва поредна година ръководството на МУ връчи традиционно най-високите отличия на свои изявени служители за принос в развитието на българското медицинско, стоматологично и фармацевтично образование, наука и практика, и за значими постижения в преподавателската, научната и експертната дейност.

"БЪЛГАРСКАТА КОЛЕДА" ДАРИ ТОП АПАРАТ ЗА КРЪВНО-ГАЗОВ АНАЛИЗ НА ПЕДИАТРИЯТА В УМБАЛ „АЛЕКСАНДРОВСКА“

В Клиника по детски болести на УМБАЛ "Александровска" се лекуват насочено деца с респираторни, алергични и имунологични заболявания. Това са най-често бронхиолит, пневмония, ларингит, муковисцидоза, бронхиална астма, алергии и имунни дефицити. По-рядко постъпват и деца с вродени аномалии и интерстициални белодробни болести, които в много случаи изискват мултидисциплинарен подход. Благодарение на инициативата „Българската Коледа“, Детската клиника в лечебното заведение вече разполага с още един незаменим апарат за изследване на кръвно-газов анализ при деца с респираторни проблеми.

МЗ ОБЯВИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕ НА ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ – СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "УМБАЛ "АЛЕКСАНДРОВСКА" ЕАД

Със заповед на министъра на здравеопазването № РД-16-339/28.11.2022г., на основание чл. 63, ал. 3 от Закона за лечебните заведения, чл. 21, ал. 1 от Закона за публичните предприятия и чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, е открит конкурс за избор на членове на органи за управление – съвет на директорите на "Университетска многопрофилна болница за активно лечение "Александровска" ЕАД, гр. София, ЕИК 831605795, за позиции, както следва: 1.

ПУЛМОЛОГЪТ Д-Р РАДОСЛАВ БИЛЮКОВ Е НОВИЯТ НАЧАЛНИК НА ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВНИЯ БЛОК В УМБАЛ "АЛЕКСАНДРОВСКА"

Д-р Радослав Билюков, дм завършва медицина с отличие в Медицински университет, гр. София през 2009г. и придобива специалност „Пневмология и фтизиатрия“ през 2016г. През 2017г. завършва магистратура по „Публична администрация и здравен мениджмънт“ в УНСС, а през 2019г. придобива образователната и научна степен "доктор". Понастоящем работи в Отделението по белодробни болести на Клиниката по пропедевтика на вътрешните болести в УМБАЛ "Александровска".

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТ СПЕЦИАЛИЗАНТИ ПО СЪДЕБНА МЕДИЦИНА В УМБАЛ "АЛЕКСАНДРОВСКА"

Във връзка със заповед на Изпълнителния директор на УМБАЛ „Александровска“ ЕАД (№ ЗЧР-350/30.09.2022г.) за обявяване на конкурс за длъжността „лекар-специализант“ за придобиване на специалност по „Съдебна медицина“ по реда на чл.11, ал.1 от Наредба № 1/22.01.2015г., обявяваме класирания кандидат: Вержиния Лъчезарова Стефанова  В двуседмичен срок от публикуване на съобщението, класираната кандидатка следва да се яви в отдел „УЧР” за оформяне на необходимата документация, свързана със сключване на договор за трудови правоотношения.