Денонощен Спешен център:
02/ 9230 389
Регистратура ДКБ
02/ 9230 592
Телефонен указател

Пресцентър

НачалоПресцентър Новини

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО КОНКУРС КАНДИДАТ-СПЕЦИАЛИЗАНТИ В УМБАЛ "АЛЕКСАНДРОВСКА" И ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА

Във връзка със заповед на Изпълнителния директор на УМБАЛ „Александровска“ ЕАД (№ З-354/04.10.2023г.) за обявяване на конкурс за специализация по реда на чл.11, ал.1 от Наредба № 1/22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и Протокол № 03-6646/13.11.2023г от работата на комисия  по проверка на съответствието на подадените документи, обявявам решението на комисията:

 

ГРАФИК ЗА ИЗПИТ ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ- Конкурс 12 - 23 г.docx

КОНКУРС -12- СПИСЪК ДОПУСНАТИ -2023.doc