Денонощен Спешен център:
02/ 9230 389
Регистратура ДКБ
02/ 9230 592
Телефонен указател

Пресцентър

НачалоПресцентър Новини

ДОСТОЙНО УЧАСТИЕ И ВИСОКО ОТЛИЧИЕ ЗА ИМУНОЛОЗИТЕ НА УМБАЛ „АЛЕКСАНДРОВСКА“

Екипът на проф. Елисавета Наумова, ръководител на Клиниката по клинична имунология с банка за стволови клетки и председател на Българската асоциация по клинична имунология, бе отличен със сертификат за „най-добър постер“ по време на Годишната регионална конференция на Европейската федерация по имуногенетика, състояла се на 3 и 4 ноември в „Гранд Хотел Милениум“.

В този международен научно-практически форум, с богата история започнала през 1995г. в София, участие взеха 140 специалисти работещи в областта на тъканната съвместимост, имуногенетиката и трансплантацията на органи, тъкани и клетки от Армения, България, Гърция, Италия Сърбия, Северна Македония, Черна гора, Турция, и др. Съорганизатори на престижното събитие бяха УМБАЛ ”Александровска” и Българската асоциация по клинична имунология.

Гост-лектори от Австрия и Франция акцентираха върху насоките за развитие на имуногенетиката и трансплантационната имунология през 21-ви век. Проф. Наумова фокусира върху приносът на Клиниката по клинична имунология (ККИ) и на Александровска болница за развитието на трансплантационната имунология в България. Доказателство за постигнатото в тази насока бе и наградата за най-добър постер, присъдена на членове от колектива на ККИ, на тема „Потенциал за развитие на проспективна HLA хаплобанка в българската популация“. По думите на проф. Наумова цел на проучването е оценка на потенциала на Националната публична банка за стволови клетки към УМБАЛ „Александровска“ относно банкирането на индуцирани плурипотентни стволови клетъчни линии (iPSC), избрани да бъдат хомозиготни за определени HLA локуси. Заключението от проучването е, че Националната публична банка за стволови клетки от пъпна връв е добър и представителен за популацията източник на HLA-хомозиготни единици за генериране на HLA-съвместимите iPSC линии, които от своя страна са обещаващ инструмент в областта на регенеративната медицина и алогенна терапия.

На форума бяха представени и данни за трансплантациите на хемопоетични стволови клетки (колектив от НСБАЛХЗ), бъбречните трансплантации (колектив от Клиниката по урология, УМБАЛ „Александровска), трансплантациите на черен дроб (ВМА).

Събитието даде възможност участнците да споделят своите знания и опит, да актуализират познанията си, да вдъхновят нови идеи, научни проекти и полета за развитие на младите учени.

Поздравления за екипа на проф. Наумова! От сърце им желаем здраве, много успехи и нестихващ ентусиазъм за растеж и научни търсения в областта на имунологията, имуногонетиката и трансплантациите!