Денонощен Спешен център:
02/ 9230 389
Регистратура ДКБ
02/ 9230 592
Телефонен указател

Пресцентър

НачалоПресцентър Новини

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО КОНКУРС КАНДИДАТ-СПЕЦИАЛИЗАНТИ В УМБАЛ "АЛЕКСАНДРОВСКА" И ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА

Във връзка със заповед на Изпълнителния директор на УМБАЛ „Александровска“ ЕАД (№ ЗЧР-93/02.06.2023г.) за обявяване на конкурс за длъжността „лекар-специализант“ за специализация по реда на чл.11, ал.1 от Наредба № 1/22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и протокол от работата на комисията № 03-3934/10.07.2023г. по проверка на съответствието на подадените документи, обявявам списък на допуснатите до конкурса кандидати по специалности, както следва:

 

ГРАФИК КОНКУРС_07.docx

СПИСЪК ДОПУСНАТИ.doc