Денонощен Спешен център:
02/ 9230 389
Регистратура ДКБ
02/ 9230 592
Телефонен указател

Пресцентър

НачалоПресцентър Новини

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА ЛЕКАР - СПЕЦИАЛИЗАНТ В УМБАЛ "АЛЕКСАНДРОВСКА"

Във връзка със заповед на изп. директор на УМБАЛ „Александровска“ ЕАД (№ ЗЧР-31/07.02.2023г.) за обявяване на конкурс за длъжността „лекар-специализант“ за специализация по реда на чл.11, ал.1 от Наредба № 1/22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и протокол от работата на комисията № 03-1663/16.03.2-23г. по проверка на съответствието на подадените документи, обявявам списък на допуснатите до конкурса кандидати по специалности, както следва:

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО ИЗПИТ КАНДИДАТИ

АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ:
1. Георги Иванов Лазаров 
2. Ива Георгиева Политова 

КАРДИОЛОГИЯ
3. Цветина Йорданова Димитрова 
4. Георги Илиянов Йовчев 
5. Данаил Георгиев Рангелов 
6. Атанас Пламенов Георгиев 
7. Недялко Иванов Велев 
8. Ангелина Александрова Александрова 

КЛИНИЧНА МИКРОБИОЛОГИЯ
10. Никола Маринов Калоянов 
11. Михаела Руменова Бонева 

КЛИНИЧНА ХЕМАТОЛОГИЯ
12. Моника Василева Хрисчева 

ОБЩА И КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ
13. Жейна Иванова Кирчева 
14. София Саввас Августи 

ДЕТСКА ПНЕВМОЛОГИЯ И ФТИЗИАТРИЯ
15. Станислав Георгиев Георгиев 

ПЕДИАТРИЯ
16. Силвия Койчева Тодорова 

УРОЛОГИЯ
17. Кристиян Кристиянов Димитров 
18. Николай Бориславов Димитров 

ХИРУРГИЯ
19. Веселин Мирославов Веселинов 
20. Антоний Русев Баташки 

КЛИНИЧНА ПСИХОЛОГИЯ
21. Марина Петрова Ценова 
22. Даниел Павлов Босилков 

НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО ИЗПИТ СЛЕДНИТЕ КАНДИДАТИ:

1. Владимир Карп – Кардиология
2. Кристин Валентинова Генкова – Детска пневмология и фтизиатрия

Датата и мястото на провеждане на изпита ще бъдат обявени допълнително на сайта на УМБАЛ „Александровска“ ЕАД.

Кандидатите сами се интересуват за всяка следваща информация.