Денонощен Спешен център:
02/ 9230 389
Регистратура ДКБ
02/ 9230 592
Телефонен указател

Пресцентър

НачалоПресцентър Новини

КОНСПЕКТИ ЗА КАНДИДАТ СПЕЦИАЛИЗАНТИ ПО ЧЛ. 17

Конспекти за конкурса за зачисляване за специалност по чл. 17:

КОНСПЕКТ ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ.pdf

КОНСПЕКТ ПО ДЕТСКА ПНЕВМОЛОГИЯ И ФТИЗИАТРИЯ.pdf

КОНСПЕКТ ПО КАРДИОЛОГИЯ.pdf

КОНСПЕКТ ПО КЛИНИЧНА МИКРОБИОЛОГИЯ.pdf

КОНСПЕКТ ПО КЛИНИЧНА ПСИХОЛОГИЯ.pdf

КОНСПЕКТ ПО КЛИНИЧНА ХЕМАТОЛОГИЯ.pdf

КОНСПЕКТ ПО НУКЛЕАРНА МЕДИЦИНА.pdf

КОНСПЕКТ ПО ОБЩА И КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ.pdf

КОНСПЕКТ ПО ПЕДИАТРИЯ.pdf

КОНСПЕКТ ПО УРОЛОГИЯ.pdf

КОНСПЕКТ ПО ХИРУРГИЯ.pdf