Денонощен Спешен център:
02/ 9230 389
Регистратура ДКБ
02/ 9230 592
Телефонен указател

Пресцентър

НачалоПресцентър Новини

ЗА М. НОЕМВРИ УМБАЛ „АЛЕКСАНДРОВСКА“ Е ДОСТИГНАЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОТ СЗОК ЛИМИТ

„За м. ноември УМБАЛ „Александровска“ е достигнала определения от СЗОК лимит, благодарение на това, че е постигнато нивото на дейност отпреди ковид пандемията", съобщи изпълнителният директор на болницата проф. Атанас Йонков.

За два месеца от встъпването си в длъжност, новото ръководство предприе мерки за извеждане на лечебното заведение от финансовата катастрофа и устойчиво бъдещо функциониране на дружеството, чрез строг финансов контрол върху медицинската дейност, което е довело до нейното увеличаване, така че още през м. ноември голяма част от структурните звена реализираха печалба, т.е. приходите от дейността по договор с НЗОК надвишава разходите за извършените медицински дейности. По думите на проф. Йонков, ако се запази тази тенденция през новата 2023 година, съществува реална перспектива за успешно и устойчиво развитие на търговското дружество, и усъвършенстване на работните процеси в него.