Денонощен Спешен център:
02/ 9230 389
Регистратура ДКБ
02/ 9230 592
Телефонен указател

Пресцентър

НачалоПресцентър Новини

АНЕСТЕЗИОЛОГЪТ Д-Р СТЕФАН ФИЛЕВ ЩЕ РЪКОВОДИ АДМИНИСТРАТИВНО-СТОПАНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ В УМБАЛ „АЛЕКСАНДРОВСКА“

Д-р Стефан Филев завършва медицина в Медицински университет, гр. Плевен (1992г.). През 1997г. придобива специалност по анестезиология и интензивно лечение в Медицински университет, София, а през 2009г. завършва магистратура по стопанско управление и здравен мениджмънт във ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“. От октомври 1992г. до март 2007г. работи в ОАРИЛ на МОБАЛ ,,Д-р Стефан Черкезов", гр. Велико Търново. От 2007г. до октомври 2013г. е началник на Спешното отделение там, а в периода 2013-2022г. е бил изпълнителен директор на болницата.

Екипът на лечебното заведение му желае здраве, ползотворна работа, оптимизъм и успехи в името на просперитета и добрия имидж на болница "Александровска"!