Денонощен Спешен център:
02/ 9230 389
Регистратура ДКБ
02/ 9230 592
Телефонен указател

Пресцентър

НачалоПресцентър Новини

КОНСПЕКТ ЗА КАНДИДАТ СПЕЦИАЛИЗАНТИ ПО СЪДЕБНА МЕДИЦИНА

Конспект за конкурса за зачисляване за специализация по реда на чл.11, ал.1 от Наредба №1/22януари 2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването

 

Конспект по съдебна медицина.pdf