Денонощен Спешен център:
02/ 9230 389
Регистратура ДКБ
02/ 9230 592
Телефонен указател

Дом за възрастни хора и дневен център

Публични покани

Изготвяне и ежедневна доставка на готова храна за потребителите на дома, съгласно рецептурника на Министерство на здравеопазването за болнично хранене по предварителни заявки на Възложителя за нуждите на ДВХДЦ "Александровска ЕООД"- поканаИзготвяне и ежедневна доставка на готова храна за потребителите на дома, съгласно рецептурника на Министерство на здравеопазването за болнично хранене по предварителни заявки на Възложителя за нуждите на ДВХДЦ "Александровска ЕООД"- покана

Изготвяне и ежедневна доставка на готова храна за потребителите на дома, съгласно рецептурника на Министерство на здравеопазването за болнично хранене  по предварителни заявки на Възложителя  за нуждите на ДВХДЦ  "Александровска ЕООД” - ДокументацияИзготвяне и ежедневна доставка на готова храна за потребителите на дома, съгласно рецептурника на Министерство на здравеопазването за болнично хранене по предварителни заявки на Възложителя за нуждите на ДВХДЦ "Александровска ЕООД” - Документация