Денонощен Спешен център:
02/ 9230 389
Регистратура ДКБ
02/ 9230 592
Телефонен указател

Дом за възрастни хора и дневен център

Основни дейности

Основните дейности в Дома за възрастни хора и дневен център „Александровска” целят ограничаването на социалната изолация, в която се намират хората след пенсионирането си. Насочени са към създаването на условия за социални контакти и възможности възрастните хора да се чувстват неразделна част от обществото, подкрепа за пенсионираните и напуснали активния живот хора да преодолеят психологическата бариера, която ги кара да се чувстват ненужни и да им осигури условия за взаимопомощ. За постигането на тези цели в Дома за възрастни хора и дневния център „Александровска” се организират следните дейности:
 
• Провеждане на разговори и дискусии по актуални проблеми;
• Организиране на индивидуални и групови консултации със специалисти по медико-социални проблеми;
• Организиране на занимания по интереси (цветарство, плетиво, бродерия, национална кухня, сладкарство, изобразителни и музикални занимания, и други);
• Подпомагане извършването на административни услуги;
• Организиране на съвместни мероприятия със социални домове, неправителствени организации (честване на празници, екскурзии, спортни празници, срещи с интересни личности и др.);
• Здравна профилактика;