Денонощен Спешен център:
02/ 9230 389
Регистратура ДКБ
02/ 9230 592
Телефонен указател

Управление

НачалоЗа нас Управление ЗАМ-. ДИРЕКТОР ПО ЛЕЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ

ЗАМ-. ДИРЕКТОР ПО ЛЕЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ

ДОЦ. Д-Р ВЕНЦИСЛАВА ПЕНЧЕВА, ДМ

Тел.: 02/ 9230 215
E-mail: pencheva.bg@abv.bg

Доц. Венцислава Пенчева е специалист по „Вътрешни болести” (2008) и по „Пневмология и фтизиатрия” (2012) и е част от екипа на Отделението по белодробни болести в Клиниката по пропедевтика на Александровска болница. От м. ноември 2020г. е ръководител на катедра „Пропедевтика на вътрешните болести“ към Медицински университет - София.

През 2014г. доц. Пенчева защитава дисертация на тема „Белодробни усложнения след бъбречна трансплантация" и придобива научна степен „доктор” по научна специалност „Белодробни болести”. През 2017г. завършва магистратура по „Публична администрация“ със специализация „Здравен мениджмънт” в УНСС, гр. София. Притежава множество сертификати от международни курсове в различни сфери на пулмологията.

Научните интереси на доц. Пенчева са в сферата на специфичните и неспецифични белодробни инфекции, бронхообструктивните заболявания, дихателни нарушения по време на сън, белодробно ангажиране при системни съединително-тъканни заболявания, белодробен рак, белодробна тромбоемболия, сърдечно-съдови и ендокринни усложнения при обструктивна сънна апнея и др.

Има над 70 научни публикации в български и чуждестранни научни медицински списания, включително монографии и учебници, участия в голям брой конгреси в страната и чужбина.